top of page

Over 

mij

Personal Image

Ik ben Anneke de Gier, de AN in ANders organiseren.

Al ruim twintig jaar werk ik in het onderwijs. Veertien jaar in het speciaal onderwijs, waarbij ik na drie jaar onderwijsassistent ben omgeschoold naar leerkracht. Daarna ben ik in het regulier onderwijs gaan werken als schoolleider en leerkracht. 

Ik ervaar het meeste werkplezier als mijn potentie gezien wordt en mijn kwaliteiten zoveel mogelijk benut.

In mijn jaren als leerkracht heb ik gemerkt dat dit sterk afhankelijk is van de schoolleider in de school. Houdt die de touwtjes strak in handen? Staat die open voor andere meningen? En is dat ook voor ieders mening? Durft die besluiten samen te nemen? Heeft die angst voor sterke persoonlijkheden in het team? Heeft het team invloed op de visie van de school? 

 

Mijn invloed was vaak groot onder de verschillende schoolleiders waar ik mee heb gewerkt. Dat kwam natuurlijk door mijn ideeën! Maar vooral ook door de manier waarop ik dit kon brengen. Ik zag vaak collega’s met hele goede ideeën waar niet naar geluisterd werd, omdat ze gezien werden als lastig of bemoeizuchtig. Dit leidde vaak tot grote frustratie. En dat zag je terug in minder werkplezier, een verziekte werksfeer, terugtrekken in de eigen klas of zelfs collega’s die hun ontslag indienden. 

Ik vond dat dit anders moest kunnen en ben me daarom gaan omscholen tot schoolleider, waarbij ik zelf de organisatie kon vormgeven. 

 

Op de school waar ik kwam te werken als schoolleider, werken we vanuit een teamgerichte organisatie volgens de visie van de Ben van der Hilst. Hierbij staat echt het kind centraal en heeft het team grote verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Dat is goed voor het kind, maar ook voor het team. Zij krijgen de ruimte om hun talenten volledig in te zetten, het vertrouwen om het onderwijs vorm te geven zoals zij weten dat het goed is en werken echt samen als team. Dit geeft een hoge mate van professionaliteit, maar ook een hele fijne sfeer onder elkaar. 

 

Dat gun ik iedere school, ieder kind en ook iedere leerkracht. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO) en ben vervolgens door Ben van der Hilst zelf opgeleid tot TAO-adviseur. 

 

Mijn talent is dat ik me goed kan verplaatsen in een ander perspectief. Van daaruit sluit ik goed aan bij ieders situatie en kan ik van daaruit beweging brengen. Doordat ik zelf in mijn carrière verschillende rollen heb gehad, kan ik naast het theoretische deel ook goed de praktijk begeleiden. 

Certifications

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Qualifications

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

  • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

bottom of page